Karate Club Oyama, Nendeln

KONTAKT

KARATE CLUB OYAMA NENDELN


Ansprechpartner

Angelika Marxer

                                   info@kyokushin.li

Sebastianstrasse 29,

9485 Nendeln

Fürstentum Liechtenstein

 
 
 
 

©2020 Karate Club Oyama, Nendeln, Liechtenstein